recent project

de Baars nieuwbouw

recent project

Interieurbouw de Baars

recent project

de Groene Vuurvlinder

recent project

Trompetter nieuwbouw

recent project

Nieuwbouw bedrijfspand

Duurzaam bouwen

Comfortabel wonen of werken met een lage energierekening

Steeds meer particulieren en bedrijven kiezen voor duurzaam bouwen. Een verstandige keuze, want met duurzame bouwmethoden kunt u niet alleen uw maandelijkse energielasten verlagen, maar duurzame gebouwen zijn ook gezonder en comfortabeler dan reguliere bouw. Bovendien bespaart u door duurzaam te bouwen op steeds schaarser wordende grondstoffen. Wie nu al energieneutraal bouwt, loopt vooruit op de verplichtingen die in de toekomst zullen gaan gelden. In veel gemeenten en ook op provinciaal niveau wordt duurzaam bouwen dan ook gestimuleerd door het verstrekken van subsidies (b.v. FSFE  stimuleringsfonds Friesland).

Wat is nu echt duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen houdt in dat gebouwen worden ontwikkeld met respect voor mens en milieu, voor nu en voor toekomstige generaties. Kenmerken van duurzaam bouwen zijn:

  • Energiebesparing. Dit kan variëren van energiezuinig, energie neutraal tot zelfs gebouwen die energie leveren;
  • Het gebruik van duurzame bouwmaterialen, die geen toxische stoffen uitwasemen: goed voor het milieu en voor de gezondheid van de gebruikers;
  • Een comfortabel en gezond binnenmilieu, onder andere door goede ventilatie om vocht en schimmel te voorkomen;
  • Woningen of gebouwen met een lange levensduur, waardevast en aanpasbaar  aan toekomstige wensen.

Bouwbedrijf Koning heeft de afgelopen acht jaren veel kennis en ervaring opgedaan met duurzaam bouwen in diverse projecten. Denkt u erover om een duurzame woning of bedrijfspand te gaan bouwen, dan kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden.